Enesetest 5B

Nüüd peaksid olema lähemalt tuttav mBot-i peal olevate anduritega. Järgneva testiga saad kontrollida, kas said need piisavalt selgeks. Head lahendamist!

mBot-i kaugusanduriga ei maksa mõõta tihedamini kui iga … tagant.

mBot-i joonejälgimisandur koosneb niipaljudest peegeldusanduritest:

Kui mBot on valge tahvli peal, siis joonejälgimisanduri näit on:

mBot-i valgusanduri näidu lugemiseks kasutan funktsiooni:

Nupp kui andur on olemuselt:

mBot-i puldi nupule “A” vastab kood:

mBot-i nupp on ühendatud viigu … külge.

IR-vastuvõtja on pigem sisend kui andur.

mBot-i valgusandur näit niisama lambi all seistes oli:

Kaugeloleva pastaka kauguse täpne mõõtmine ei ole mBot-i jaoks probleem.