Enesetest 3A

Lahenda enesetest, et näha, kui palju videost meelde jäi.

aaa

Pilt

Verify
2

Unselect

1

Unselect

6

Unselect

Upload
2

Unselect

1

Unselect

6

Unselect

Serial monitor
2

Unselect

1

Unselect

6

Unselect

Kui pordi valimisel pole ühtegi näha siis veaks võib olla:

Et robotit saaks programmeerida, siis plaadiks (Board) peab valima:

Näited (Examples) leiad … menüüst