Enesetest 5A

Järgneva enesetestiga saad kontrollida, kas omandasid andurite peatüki materjali piisaval tasemel. Head lahendamist!

Keeruliste digitaalanduritega suhtlemine on raskem, kui selleks vajalikud teegid on ette antud.

Mis loomast on inspireeritud sonar?

Analoogviigu tunnen ära selle tähe järgi:

Analooganduri näidu lugemiseks kasutan funktsiooni:

Mbot-il on olemas järgnevad andurid:

Keerulisemad digitaalandurid kasutavad suhtlemiseks mitmesuguseid suhtlusprotokolle.

Lihtsa digitaalanduri näidu lugemiseks kasutan funktsiooni:

Arduino ADC on …