Enesetest 3C

Järgmisena lahenda enesetest, et näha, kui palju videost "Jada- ehk serial-ühenduse kasutamine" meelde jäi.

Serial.begin() käsu funktsioon on järgmine

\n tähistab … sümbolit

Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

Serial.print(“Rida 1”);

Serial.print(“Rida 2”);

Mida kirjutab virtuaalsesse jadaliidesesse järgmine programmilõik?

Serial.println(“Rida 1”);

Serial.println(“Rida 2”);