Enesetest 2

Nüüd oled kõik mooduli materjalid läbi töötanud. Lahenda lühike test, et uurida, kas omandasid olulisema.

Elektrilisi ühendusi trükkplaatidel nimetatakse:

Arduino protsessori toitepinge on …

Mitu erinevat väärtust võib olla ühel bitil?

Arvutite põhiline vahend info edastamiseks on:

Suhtlusprotokollid määravad ära ainult viikude paigutuse füüsilisel tasemel, reeglistike jaoks on olemas pordid.

Porte kutsutakse ka

Digitaalsignaal on …

Roboti kontrollerit nimetatakse roboti ajuks, sest analoogselt inimese ajuga, koosneb see kahest poolkerast.

Kui robot ühe korra oma asukoha määrab ja siis selle järgi edasi liigub, ei jõua ta nii täpselt sihtkohta, kui mitmekordsel kontrollimisel.

Arduino UNO kõik digitaalsed ühendusviigud on sisend/väljundviigud.

Levinuimate programmeerimiskeelte hulka kuuluvad:

Rööpprotokollid on tänapäeval levinumad kui jadaprotokollid.

Analoogsignaal on …

Roboti aju saab meeles hoida anduri vanemaid näite.

Ühekordse kontrollimisega tabame nupuvajutuse suure tõenäosusega.

Väljund on arvuti osa, mis tegeleb …

Programm on …

Sisend on arvuti osa, mis tegeleb …

Mis on kõige tüüpilisem roboti kontroller?

Mitut erinevat väärtust saame maksimaalselt esitada kaheksa bitiga?