4.1. Roboti väljundid leedide näitel

Valgusdiood on üks lihtsamaid väljundeid, mida roboti juures kasutada saab. Järgnevalt õpid, kuidas seda sisse ja välja lülitada ning mida tähele peab panema. Lisaks õpid seda erineva sagedusega sisse ja välja lülitama.

Kõigepealt vaatame, mida teevad käsud pinMode ning digitalWrite.

https://youtu.be/RtmQiAA3wio

Järgmisena kontrollime ühte leedi while-tsüklis. Muuhulgas õpime tundma käsku delay, mis paneb programmi kindlaks ajavahemikuks ootele, ehk teisisõnu: viivitab programmikoodi järgmisel real oleva käsu täitmisega.

https://youtu.be/ikN49aHiWR4

mBoti andmelehe leiad siit: https://github.com/Makeblock-official/mBot/blob/master/pcb/mCore.pdf

robot_motle.pngTee kaasa!

Kirjuta programm, kus leed vilgub lõpmatult (250 millisekundit põleb ning 550 millisekundit ei põle).

Viimasena vaatame, kuidas valgusdioodi erinevate mustrite alusel vilgutada.

https://youtu.be/P3AbA1xlNaA

robot_motle.pngTee kaasa!

Kirjuta programm, mis väljendab leedi vilkumisega Morse tähestikus sinu nime. Morse tähestiku tabeli leiad siit: https://et.wikipedia.org/wiki/Morse.