3.2. Programmeerimise põhitõed

Nüüd oled Arduino keskkonnaga tuttav. Järgmisena õpid kuidas robotit programmeerida keeles C++. Kõigepealt tutvud kelle põhitõdedega, näiteks muutujate tüübid ja operandid. Järgnevalt õpid kasutama tingimuslauseid, tsükleid ning funktsioone.

Nendes loengutes on palju infot ning oluline pole mitte kohe kõigest aru saada ning kasutada osata vaid, et tulevaste ülesannete teaksid, kus vajaminev info on.

Esimene video räägib koodi ülesehitusest, muutujate tüüpides ning operandidest.

https://youtu.be/G3Hsd1OFWfU

Teise video sisuks on tingimuslaused, tsüklid ning funktsioonid.

https://youtu.be/j3NzXJ9CUis

Lisainfot leiad aadressilt http://www.tutorialspoint.com/arduino/

Videotes käsitletud olulise info leiad ka alljärgnevatest tabelitest.

ASCII sümbolite tabel

800px-ascii-table-wide.svg_.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ASCII-Table-wide.svg

Muutujate tüübid

 • void

  • Kasutatakse funktsioonide loomisel
  • void loop() {}
 • bool

  • Tõeväärtus (true/false)
  • bool valmis = false;
 • char

  • Üks ASCII sümbol
  • char symbol = ‘r’;
 • short

  • Täisarv vahemikus -32 768..32 767
  • short number = 1456;
 • (unsigned) int

  • Täisarv vahemikus (0..65 535) -32 768..32 767
  • int teineNumber = -10;
 • float

  • Ujukomaarv vahemikus -3.4·1038..3.4·1038
  • float pi = 3.14;
 • double

  • Ujukomaarv vahemikus -3.4·1038..3.4·1038
  • double negPi = -3.14;

Operandid

A = 10 ja B = 20

Operandi nimi

Operand

Kirjeldus

Näide

Omistamine

=

Annab võrdusmärgist vasakul olevale muutujale sama väärtuse, mis on võrdusmärgist paremal

A = B → A = 20, B = 20

Liitmine

+

Liidab kaks muutujat

A+B → 30

Lahutamine

Lahutab teise muutuja esimesest

A-B → -10

Korrutamine

*

Korrutab muutujate väärtused

A*B → 200

Jagamine

/

Jagab muutujad

B/A → 2

Jäägiga jagamine

%

Jäägiga jagamine, tulemuseks on jääk

B%A → 0

Võrdne

==

Kui väärtused on võrdsed, siis tagastab true

A == B → false

Ei ole võrdne

!=

Kui väärtused ei ole võrdsed, siis tagastab true

A != B → true

Väiksem kui

<

Kui esimene väärtus on väiksem kui teine, siis tagastab true

A < B → true

Rohkem kui

>

Kui esimene väärtus on suurem kui teine, siis tagastab true

A > B → false

Väiksem või võrdne kui

<=

Kui esimene väärtus on väiksem või võrdne kui teine, siis tagastab true

A <= B → true

Suurem või võrdne kui

>=

Kui esimene väärtus on suurem või võrdne kui teine, siis tagastab true

A >= B → false

Ja

&&

Kui vasak ja parem pool on true, siis tagastab true

(A == 10) && (B == 20) → true

Või

||

Kui vasak või parem pool on true, siis tagastab true

(A == 10) || (B == 10) → true

Ei

!

Kui muutuja on false tagastab true ning vastupidi

!(A == 10) → false

Suurenda

++

Suurendab täisarv muutujat ühe võrra

A++ → A=11

Vähenda

Vähendab täisarv muutujat ühe värra

A– → A=9

Liit-liitmine

+=

Vasaku muutuja väärtuseks saab mõlema muutuja summa

A += B → A=30, B=20

Liit-lahutamine

-=

Vasaku muutuja väärtuseks saab parem muutuja lahutatud vasakust

A -= B → A=-10, B=20

Liit-korrutamine

*=

Vasaku muutuja väärtuseks mõlema muutuja korrutis

A *= B → A=200, B=20

Liit-jagamine

/=

Vasaku muutuja väärtuseks saab vasak muutuja jagatud paremaga

B /= A → A=10, B=2

Liit-jääk

%=

Vasaku muutuja väärtuseks saab jäägiga jagamise tulemus parema ja vasaku vahel

B %= A → A=10, B=0