Enesetest 3B

Järgmisena lahenda enesetest, et näha, kui palju videost "Programmeerimise põhitõed" meelde jäi.

int a = 3; a++; a*=2; a-=2; Mis on a väärtus?

Mitu korda jookseb järgmine tsükkel?

int i = 0;

while (i <= 3) {

   i++;

Sul on vaja muutujas hoida temperatuuri väärtust ühe kraadi täpsusega. Selleks kasutad muutujatüüpi

Millised järgnevatest initsialiseerimistest on korrektsed?

Mitu korda jookseb järgmine tsükkel for (int i = 0; i < 10; i++) {}?

Sa kasutad muutujat kaugusanduri näidu salvestamiseks. Kaugusandurist tuleb näit sentimeetrites ning sa teisendad selle meetriteks. Selleks kasutad muutujatüüpi

Koodis on rida int a = 10; int b = 3; a % b väärtus on

bool a = false; bool b = true; Mis on järgneva tehte väärtus?
bool c = (!(a && b)) || a