6.1. Roboti toimimise programmeerimine

Nüüd on aeg proovida kätt robotile kindla toimimisloogika programmeerimises. Selleks vaatleme, kuidas koostada algoritm, mis määrab roboti tegevuse. Analüüsime mBoti tehnilist võimekust ning, kasutades olekumuutujaid ja tingimuslauseid, koostame näidisprogrammi, mille tulemusena hakkab mBot mööda musta joont ringi sõitma.

https://youtu.be/gdL0-oMMzKY

robot_motle.pngMõtle kaasa!

Kas said aru, miks defineerisime muutujad kiirus ja aeglasem globaalsetena ehk väljaspool kõiki funktsioone?

Mõlema muutuja väärtusi kasutavad mitu eri funktsiooni – mineOtse(), minePisutVasemale() ja minePisutParemale() – ning kui need muutujad oleks defineeritud ühe konkreetse funktsiooni sees, siis teised funktsioonid nende väärtusi ei näeks. Lokaalsetest ja globaalsetest muutujatest oli põhjalikumalt juttu õppetükis 3.2.