5.1. Andurid

Andurite ülesandeks on maailmast informatsiooni ammutamine. Läbi andurite suudab robot maailma mõista ja analüüsida. Roboti sisendeid kasutatakse kõige rohkem justnimelt suhtlemiseks anduritega. Seetõttu on kasulik teada, mida andurid tegelikult endast kujutavad.

Järgnevas videos uurime, milline on andurite olemus.

https://youtu.be/wpmCyg10pZo

Nüüd oled aru saanud, mis asjad on andurid. Veel ei ole me õppinud aga seda, kuidas anduritega suheldakse. Tuleb välja, et suhtlusmeetodi järgi jagatakse andureid üldiselt kaheks: analoogandurid ja digitaalandurid.

Selles videos õpime suhtlema analooganduritega

https://youtu.be/fzu17FdRpnE

robot_motle.pngMõtle kaasa!

Videos slaidil 4 räägitakse analoog-digitaalmuundurist. Kui selle ADC väljund on 512, siis mis oli ADC mõõdetud pinge?

Antud ADC väikseim eristatav väärtus oli 4,88mV, seega mõõdetud pinge oleks antud juhul 4,88mV · 512 ≈ 2,5V

 

robot_motle.pngPea meeles!

Analooganduriga suhtlemiseks pead:

  • Seadistama analoogviigu sisendiks funktsiooniga “pinMode(AADRESS, INPUT);”
  • Lugema analooganduri näitu funktsiooniga “analogRead(AADRESS);”
  • AADRESS on viigu nimi, näiteks “A5”

 

Kui analooganduritega suhtlus on selge, saad järgmise video abil õppida, kuidas suhelda digitaalanduritega.

https://youtu.be/nnuRMnTl5dU

robot_motle.pngPea meeles!

Lihtsa digitaalanduriga suhtlemiseks pead:

  • Seadistama digitaalviigu sisendiks funktsiooniga “pinMode(AADRESS, INPUT);”
  • Lugema anduri näitu funktsiooniga “digitalRead(AADRESS);”
  • AADRESS on viigu number, näiteks “7”

Keerulisema digitaalanduriga suhtlemiseks pead kasutama Mboti põhiteeki koodireaga “#include <MeMCore.h>“

 

Kui tunned, et oled peatüki sisu selgeks saanud, saad seda enesetestiga kontrollida.