4.2. Pulsilaiusmodulatsioon ehk PWM

Pulsilaiusmodulatsioon on konstantse amplituudiga impulsside jada, kus periood on konstantne, aga impulsside kestus muutub. MIDA VÄRKI? Rahu, tegelikult ei ole pulsilaiusmodulatsioon midagi muud, kui erinevate tarbijate (näiteks mootori) sisse-välja-sisse-välja-sisse-välja lülitamine.

Kui seda lülitamist teha kiiremini, kui mootor reageerida jõuab, siis saame muuta mootori võimsust ja kiirust. Robootikas kasutataksegi sellist impulssidest koosnevat PWM signaali põhiliselt alalisvoolumootorite ja LED lampide võimsuse juhtimiseks.

Järgnevas videoloengus vaatame, kuidas juhtida alalisvoolumootorit ning mis asi see PWM ikka on. Loomulikult teeme läbi kaks näidet, kus muudame mBot-i mootorite kiirust ja kontrolleril asuva RGB LED-i heledust.

https://youtu.be/3CsKo34juL4

robot_motle.pngMõtle kaasa!

Miks kasutatakse mBot rataste kiiruse ja ka LED heleduse määramiseks väärtusi 0-255, kui täitetegurit iseloomustatakse protsentides 0-100.

Vihje: tuleta meelde, kuidas andmeid arvutis hoitakse.

mBoti teegis hoitakse täitetegurit 8-bitise märgita täisarvuna. Et muutuja mahtu maksimaalselt ära kasutada, seatakse 100% vastavusse seda tüüpi muutuja maksimaalse väärtusega ehk 255.