3.3. Jada- ehk serial-ühenduse kasutamine

Viimane suurem osa programmeerimise sissejuhatuses on jadaliidese kasutamine. Selles videos õpid kuidas robotist arvutisse infot saata ning kuidas arvutist robotit kontrollida.

https://youtu.be/wAzG237NzAM

Info saatmise näited

Muutuja väärtuse saatmiseks pane muutuja print’i või println’i käsku sulgude vahele. Näiteks kui on loodud muutuja

int temp = 10;

Siis väärtuse saatmiseks kasuta

Serial.println(temp);

Kui soovid lisaks saata ka väärtuse kirjelduse, siis kasuta järgmiseid käske

Serial.print(“Temperatuur: ”);

Serial.println(temp);

robot_motle.pngMõtle kaasa!

Mis vahe on Serial.print() ja Serial.println() käskudel? Millisel juhul peaks eelistama ühte teisele?

  • Serial.println() saadab lisaks argumendiks antule ka reavahetussümboli (Serial.print() saadab ainult selle, mis on argumendiks.).
  • Serial.print()-i on mõistlik kasutada näiteks siis, kui sa saadad mitut erinevat väärtust ning tahad, et need oleks ühel real.
  • Serial.println() kasuta näiteks tühja rea saatmiseks või siis, kui tahad ainult ühte väärtust saata.