Sport ja tervis

Koostaja Külli Relve

KURSUSE EESMÄRK:

Kursusega taotletakse, et õpilane:

  • teab tervisliku toitumise põhitõdesid ja toitumishäiretega kaasnevaid ohtusid
  • teab, kuidas vähendada võimalikke terviseriske
  • suudab teha teadlikke otsuseid igapäevaelus, väärtustades tervislikke eluviise

KURSUSE SISU:

II TERVISLIK TOITUMINE

  1. Toitained. Vitamiinide ja mineraalide osa toitumises. Funktsionaalne toit.
  2. Mikroorganismidega seotud tehnoloogiad toiduainetööstuses.
  3. Tervisliku toitumise põhitõed. Toidu keskkonnamõju.
  4. Lisaained toidus. Toidulisandid ja spordijoogid.

PRAKTILISED JA PROJEKTITÖÖD

  1. Toidukaupade olelusringi uurimine
  2. Isikliku menüü koostamine

Ainekava rakendamise näide

Šokolaadi (vm õpilastele tuttava toiduaine) olelusringi koostamine

Töö eesmärk on selgitada toidutoote olelusringi ja keskkonnamõjusid, sh nii looduskeskkonnale kui ka sotsiaalsele keskkonnale.

Õpilaste ülesandeks on koostada toiduaine olelusring paberil plakatina või digitaalse skeemina arvutis.

Materjal

Olelusringist:

Veebirakendus „Ketšupi olelusring“ http://foodweb.ut.ee/tomato

Veebirakenduse taustamaterjal „Ketšupi olelusring“ (koostanud Siret Talve, 2012)

http://foodweb.ut.ee/s2/111_232_82_Ketupi_olelusring.pdf

Ettekanne „LCA: olelusringi hindamine“ (Siret Talve, 09.11.2012)

http://foodweb.ut.ee/s2/19_216_77_LCA_olelusringi_hindamine.pdf

Kasulikud viited olelusringi kohta:

http://foodweb.ut.ee/Kasulikud_viited_olelusringi_kohta_192.htm

Šokolaadist ja selle tootmisest:

http://et.wikipedia.org/wiki/%C5%A0okolaad

http://www.kalev.eu/magusamaailm/mis-on-sokolaad

http://www.fairtrade.ee/7-uudised/207-sokolaadi-lapsorjad-cnn-i-uuriv-dokumentaalfilm

Eesti mahuka kakaoimpordi niidid võivad viia Aafrika lapsorjadeni: http://uudised.err.ee/?06248180