Saksa keele algkursus

Koostaja Esta Sikkal

Aine: HTOS.02.401 Saksa keele algkursus (tase A2 – B1), 6 EAP

AINEKAVA

Kasutatav õpik:

STUDIO 21 – INTENSIVTRAINING, H. Funk, 2013, CORNELSEN VERLAG

Aine eesmärgid:

  • Kujundada üliõpilaste võõrkeeleoskuse ja õpikuteemade kaudu loodus- ja keskkonnaalaseid hoiakuid ja jätkusuutlikkusega seotud väärtushinnanguid.
  • Suunata üliõpilasi võõrkeeleoskust ära kasutades otsima täiendavaid teabeallikaid.
  • Toetada võõrkeelsete materjalide otsimist teiste ainete jaoks (ainetevaheline integratsioon).
  • Luua ainealaseid ja keskkonna- ja inimarengu küsimustele seoseid.