Paberi uus elu

Jõhvi lasteaiad (La Kalevipoeg)

Koostajad: Elle Kippar, Ragne Rostin, Annika Lüüde

I PROJEKT „PABERI UUS ELU“

II PROJEKTI SELGITUS:

1)      Sihtrühm: Jõhvi Lasteaiad, Kalevipoja maja 4–7a eesti ja vene õppekeelega lapsed

2)      Koostöösse kaasatud:

            a) Iisaku looduskeskus (õppeprogramm „Sipelgas Ferda vähendab prügi“)
            b) Lapsevanemad ja lasteaia köögipersonal (toovad taaskasutatavaid materjale –puhtaid munareste)
            c) Jõhvi keskraamatukogu (lasteosakonna töötaja – näitlik pildimaterjal)
            d) Rühmaõpetajad

3) Tegevuse toimumiskoht: Jõhvi Lasteaiad Kalevipoja maja, rühmaruumid.

4) Ajakava (kestus): 20.10.2013 a 19.12.2014 a

III PROJEKTI EESMÄRGID:

1)    Laps saab aru jäätmete sorteerimise vajalikkusest ja oskab sorteerida jäätmeid täiskasvanu juhendamisel.

2)    Laps õpib taaskasutatavast materjalist uusi asju tegema.

3)    Lapsel areneb ettevõtlik hoiak: tahan, suudan, oskan ja teen.

IV TEGEVUSED:

ÕPIME PRÜGI SORTEERIMA

Iisaku looduskeskuse töötaja tutvustab programmi „Sipelgas Ferda vähendab prügi“. Looduskeskuse töötaja räägib lastele, kuidas prügi sorteerida, missugused materjalid sobivad taaskasutamiseks ja millised mitte, kuidas ja kuhu neid koguda. Kaasas on näitlik sorteerimismaterjal praktilise sorteerimismängu mängimiseks. Mängu käigus peavad lapsed etteantud asjad õigetesse kohtadesse panema. Pärast mängu toimub ühine arutelu – kas sorteeriti õigesti, millega eksiti, mis jäi sorteerimisel tähelepanuta. Pärast arutelu sorteeritakse kõik esemed õigetesse kohtadesse. Pärast programmi läbimist hakatakse lasteaias programmist saadud õpetuste järgi terve õppeaasta jooksul jäätmeid sorteerima (oktoober 2013 – september 2014). Alates 2014. a septembrist keskendutakse ühele osale jäätmetest – kartongist munakarpidele ja -restidele.

Eesmärgid programmi läbimisel:

1)    Laps mõistab vajadust koguda prügi kokkulepitud kogumiskohta.

2)    Laps kirjeldab, kuidas tema kodus prügi sorteeritakse.

3)    Laps teab, miks on vaja prügi sorteerida.

Programm on veebis:

           http://www.keskkonnaharidus.ee/sipelgas-ferda-vahendab-prugi-2/?op=op_detail (22.11.2014)

IVa TEGEVUSED KUUDE LÕIKES

A) SEPTEMBER

KARTONGIST PAKENDITE KOGUMINE

Rühmaõpetajad paluvad lapsevanematel ja lasteaia köögipersonalil tuua rühmadesse puhtaid kartongist munakarpe ja -reste. Kogumisaktsiooniga kaasneb selgitus, et munakarpe ja -reste kogutakse pabermassi valmistamiseks. Kindlasti tutvustatakse lapsevanemale lõppeesmärki – pabermassist valmistatud kuuseehete ja karbiteatri valmimist. Kuna munareste ja -karpe kulub pabermassi valmistamiseks palju, võib iga lapsevanem tuua pabermassi valmistamiseks lasteaeda 2–3 munakarpi.

Eesmärgid:

1)    Laps mõistab pakendite kogumise kasulikkust uue asja loomisel.

2)    Laps mõistab iseenda ja oma pere rolli ühises kogumisaktsioonis.

Lõiming: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika.

B) OKTOOBER

PILDIMATERJALI JA KAUNISTAMISNÄIDISTEGA TUTVUMINE

Jõhvi keskraamatukogu töötaja Reet Kaldur näitab lastele raamatutest erinevaid pabermassi kaunistamise võimalusi, laseb lastel avaldada arvamust neile meelepäraste kaunistamistehnikate kohta ning arutleb lastega näidatud materjali üle. Erinevate kaunistamisviiside näitamine on vajalik eelkõige seetõttu, et lapsed saaksid hiljem pabermassi kaunistades valikuid teha. Raamatukogu töötaja näitab mõningaid pabermassist valmistatud ja seejärel kaunistatud esemeid. Nii saavad lapsed aru, millised on pabermassist valmistatud esemed, kuidas neid kaunistada ning milliseid vahendeid kaunistamisel võib kasutada. Vaadeldava materjali paremaks meeldejätmiseks teevad lapsed A4 paberile nähtud materjali kohta visandeid.

Eesmärgid:

1)    Laps oskab vaadelda raamatutest pilte ja saab aru erinevatest kaunistamistehnikatest.

2)    Laps oskab vastata küsimustele, küsib küsimusi ja avaldab arvamust.

3)    Laps suudab teha nähtust visandeid.

Lõiming: kunst, keel ja kõne, mina ja keskkond.

Kasutatud kirjandus:

1)   Laste Kunsti raamat (autor Fiona Watt), esmatrükk 1999, kirjastus Usborn Publishing Ltd. (lk 10, akrüülvärvid)

2)   Tegevused, Meisterdamine, Looming. Raamat 6–10a lastele (ABC Sinisukk, tõlge eesti keelde 2003, Groupe Fleurus-Mame, Paris 1998)

3)   Meisterdamine (autor Maie Steinberg, Koolibri 2007 – erinevaid mõtteid, materjale, ideid)

4)   Ökokunst (autor Mai Sein-Garsia, kujundanud Einike Soosaar, Tallinna Raamatutrükikoda 2009) Loovtegevused eelkooliealiste lastega

5)   Detskoe tvortšestvo rukodelie. Kreativnõje idei. ACT Astrel Poligrafizdat, Moskva.

C) NOVEMBER:

PABERMASSI VALMISTAMINE JA VORMIMINE

Pabermassi ettevalmistamiseks tükeldavad lapsed rühmades kartongist munakarbid ja restid suurde anumasse. Seejärel paneb õpetaja pabermassi leige vee sisse likku. Kui mass on seisnud, laseb õpetaja lastel massi hõõruda, pärast mikserdab õpetaja ise massi peeneks ja lisab PVA-liimi, lapsed segavad segu ühtlaseks massiks. Seejärel saab segu hakata valama piparkoogivormidesse või muudesse vormidesse ja asetada nad sirgele alusele kuivama. Õpetaja aitab alusraami hoida, lapsed saavad kordamööda vormidesse segu kallata. Lapsed saavad valida endale 3–4 meelepärast vormi, kuhu segu valada. Pabermassi valmistamise juures tuleb tähele panna, et pabermassi segu ja selle lõhn võib mõne lapse jaoks olla ebameeldiv ja vastikustunnet tekitav. Sel juhul jälgib laps tegevust eemalt ja osaleb hiljem, kui töid kaunistama hakatakse.

Eesmärgid:

1)   Laps oskab rebida sobiva suurusega tükke.

2)   Laps teab pabermassi valmistamise koostisosi.

3)   Laps valmistab lihtsa mänguasja ja jõulukaunistuse täiskasvanu tegevust matkides.

Lõiming: kunst, mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika.

Pabermassi valmistamise ja pabermassist valmistatud asjade tegemise õpetuste lingid:

a)    Ann Ojaste, TLÜ Tööõpetuse osakond, 2012, PABER TAASKASUTUSMATERJALINA, (vaadatud 24.11.2014)

http://paberitaaskasutamine.edicy.co/paberi-valmistamine-kasitoona/pabermassi-valmistamine

b)   Vanusest teadlik 50 pluss kogukond, PABERI TEGEMINE, (vaadatud 24.11.2014) http://www.50pluss.ee/Paberi-tegemine-ja-pabermass

c)    Kristiina Kalf, e-kursus AKTIVISEERIVAD TEGEVUSED, PABERMASS, (vaadatud 24.11.2014) http://loovtegevused.onepagefree.com/?id=17713HYPERLINK "http://loovtegevused.onepagefree.com/?id=17713&onepagefree=707ea05451ed4be43736322ff1"&HYPERLINK "http://loovtegevused.onepagefree.com/?id=17713&onepagefree=707ea05451ed4be43736322ff1"onepagefree=707ea05451ed4be43736322ff1

d)   Juta hobiblogi, PABERPÄRLITE VALMISTAMINE, 2009, (vaadatud 24.11.2014) http://juta230.blogspot.com/2010/11/paberparlite-valmistamine.html

e)   Annika Lüüde, MEISTERDUSED, KASUTATUD ASJADE UUS ELU, 4.09.14, (vaadatud 24.11.2014)

https://moodle.ut.ee/mod/forum/discuss.php?d=168029

f)     Heli Kakko, Marve Koppel, Kuressaare Ametikool, 2012, TEGEVUSED, MASKIDE VALMISTAMINE, (vaadatud 24.11.14)

http://web.ametikool.ee/~heli.kakko/tegevused/?%C3%95ppematerjal:Paberi_ja_papit%C3%B6%C3%B6d:Maskide_valmistamine

D) DETSEMBER:

PABERMASSIST MEISTERDATUD ASJADE, LASTEAIA JA LASTEAIA KUUSE KAUNISTAMINE.

Pabermassist asjade kaunistamine toimub rühmades, iga rühma laste poolt eelnevalt vaadeldud tehnikates ja ülesjoonistatud visandeid kasutades. Kui kõik karbiteatri jaoks ja jõulukaunistuseks mõeldud pabermassist figuurid/vormid on kaunistatud, kogunevad rühmade õpetajad. Õpetajate omavahelise arutelu ja tööde vaatlemise käigus lepitakse kokku rühmade kaunistuskohad ja valitakse kuusele sobilikud ehted. Igale rühmale antud koht kaunistatakse koos terve rühmaga. Õpetaja kuulab kaunistamise käigus laste arvamusi ja soove, vastavalt ühisele kokkuleppele kaunistavad lapsed ja õpetaja rühmale ettenähtud koha. Kuuse kaunistamine võiks jääda 6-aastaste rühma lastele, kelle jaoks need jõulud on lasteaias viimased ja kaunistamisest jääks meeldiv mälestus. Mängimiseks mõeldud pabermassifiguurid panevad lapsed oma rühmas karpi, millest saab nii-öelda karbiteater, kust lapsed saavad figuure võtta ja nendega mängida ja teha lauateatrit. Selle karbi sisu saab edaspidi iga rühm vastavalt oma soovidele ja vajadustele täiendada.

Eesmärgid:

1)    Lapsel areneb koostööoskus eakaaslaste ja täiskasvanuga.

2)    Laps algatab ja jätkab täiskasvanuga dialoogi.

3)    Lapsel areneb loovus.

Lõiming: keel ja kõne, kunst, mina ja keskkond, matemaatika.

Eesmärkide täitmine projekti lõppedes:

1)    Eesmärk: Laps saab aru jäätmete sorteerimise vajalikkusest, oskab sorteerida jäätmeid täiskasvanu juhendamisel.

Lõpptulemus: Laps saab aru jäätmete sorteerimise vajalikkusest ja oskab jäätmeid sorteerida täiskasvanu abiga õigetesse kogumiskohtadesse.

2)    Eesmärk: Laps õpib taaskasutatavast materjalist uusi asju tegema.

Lõpptulemus: Valmivad kartongmaterjalist omanäolised kuuse- ja lasteaiakaunistused ning mängimiseks karbiteatrifiguurid. Laps on pabermassisegust meisterdades loov. Kaunistamiseks kasutatakse kõikvõimalikku rühmas olemasolevat jääk- ja kaunistusmaterjali.

3)    Eesmärk: Lapsel areneb ettevõtlik hoiak: tahan, suudan, oskan ja teen.

Lõpptulemus:

  1. Laps tahab omandada uut kogemust – pabermassi valmistamine.
  2. Laps suudab teha koostööd nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega – maja kaunistamine ja kuuse ehtimine.
  3. Laps oskab kuulata ja teadmisi omandada – Sipelgas Ferda programm, raamatukogu töötaja kaunistamisalaseid nõuanded.
  4. Laps teeb valmis kaunid ja omanäolised meisterdused – kuuseehted ja pabermassfiguurid.
  5. Laps saab võimaluse osaleda mitmesugustes tegevustes.