Paber meie elus

Rohuaia lasteaed

Kasutajad: Erika Kalamees, Ene Nool, Ande Randmaa

Projekti selgitus: tegevused toimuvad Rakvere Rohuaia lasteaias 2014. a novembrikuus.

Sihtrühm: 5–6-aastaste rühma lapsed, vanemad, lasteaia õpetajad.

Projekti on kaasatud MTÜ Rakvere Loomade varjupaik, Lääne-Virumaa keskraamatukogu lastekirjanduse osakond, kauplus Kontori- ja koolitarvete A&O, linnaelanikud

Projekti eesmärk: lasteaiapere (õpetajad, lapsed, vanemad) väärtustab keskkonnahoidlikku mõtteviisi, kõigil on mitmekülgsed teadmised paberi kohta.

Projekti tegevuste kavandamisel ja korraldamisel:

 • valisime temaatika (paber) lapse igapäevaelust ja teda ümbritsevast keskkonnast, see hõlmab sotsiaalset keskkonda, loodus- ja tehiskeskkonda;
 • suuname last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldame lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates;
 • lõimime erinevaid tegevusi: võrdlemist, modelleerimist, mõõtmist, arvutamist, vestlemist, ettelugemist, kehalist liikumist, kunstilist ja muusikalist tegevust;
 • suuname last küsimusi esitama (probleemi püstitama), küsimustele vastuseid leidma (oletama ja oletusi kontrollima) ja märgatust ning kogetust järeldusi tegema;
 • suuname last materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja heaperemehelikult käituma

ESIMENE PÄEV

Hommikuring

Vestlus: mida lapsed paberist teavad? Mida nad teada tahaksid? Kuidas teada saada?

Õppemäng: vaata meie rühmas ringi, leia, mis on tehtud paberist.

Kodune ülesanne: uuri koos perega, mis on sinu kodus paberist tehtud.

Kunstitegevus isadepäeva peo kutsete valmistamine

Eesmärk: laps oskab kunstitöö loomiseks leida erinevaid vahendeid (taaskasutus)

Lõimimine: matemaatika (mõisted ristkülik, silinder, pikem, lühem, paksem, õhem)

Vahendid: WC-paberi või majapidamispaberi tühi rull, kartongist pakendist (nt pudruhelveste karbist) lõigatud aluspaber, PVA-liim, klambrid, teip, käärid.

Tegevuse kirjeldus:

Enne tegutsema asumist uurime hoolega paberit. Milline see paber on? Mis kujuga? Mis värvi? Millise paberi peale me tavaliselt maalime ja joonistame?

Kaartide valmistamiseks tuleb papptoru pooleks vajutada, kujundid välja lõigata ja seejärel voltida. Detaile saab ühendada nii klambrite, teibi kui ka PVA-liimiga. Kõik töövõtted on väga lihtsad, aga tulemus on omanäoline ja huvitav. Papptorudest saab suurepäraselt meisterdada ka jõulukaarte ja jõuluehteid.

http://jillienedesigns.blogspot.com/2013/05/tutorial-flower-wreath-made-from-toilet.html

TEINE PÄEV

Hommikuring.

Vestlus: mis on kodus paberist tehtud? Räägime paberi kasutamisest majapidamises (küpsetuspaber, tapeet, taskurätikud, ehituspapp jne).

Õppekäik kontoritarvete kauplusesse.

Vaadeldakse erinevaid pabereid, räägitakse nende otstarbest. Ostame ümbriku ja margi. Pärastlõunal isadepäeva kutse saatmine. Ühe lapse isa ei ole praegu kodus, saadame talle kutse postiga. Õpetaja kirjutab ümbrikule aadressi, laps paneb kutse ümbrikusse. Homme paneme kirja posti. Teised lapsed annavad päeva lõpus kutse isale.

KOLMAS PÄEV

Hommikuring.

Vestlus: mida nägime eelmisel päeval kaupluses (lõimimine: keel ja kõne, mina ja keskkond, liikluskasvatus)?

Õpetaja on kaasa võtnud palju erinevaid pabereid. Lapsed saavad ise tegutseda: katsuda, krabistada, kortsutada, visata, voltida. Võrreldakse nende siledust, värvi, suurust, otstarvet. Mõisted sile, kare, pehme, krabisev, terav, veniv, õhuke, läbipaistev, krobeline, paks, tugev. Paberitega tekitatud helide kuulamine.

Õppemäng: „Arva ära“

Vahendid: erinevad paberid (taskurätt, küpsetuspaber, hõbepaber, ajaleht jne).

Tegevuse käik: juhtmängija lõikab, kortsutab, rebib pabereid. Lapsed kuulavad ja arvavad ära, millise paberi heli nad kuulsid.

Vestlus jätkub: kuidas paberit niimoodi kasutada, et me seda ei raiskaks? Õpetaja tuletab meelde ja näitab ette, kuidas paberist välja lõigata. Mis saab paberist, mida enam ei kasutata? Meie ju ei viska paberit tavalisse prügikasti, vaid kogume selle eraldi karpi. Koos õpetaja abiga tühjendame selle paberikogumiskonteinerisse. Vanapaberit on vaja ka näiteks koerte varjupaigas. Arutelu: mille jaoks?

Paberi sorteerimine. Õppealajuhataja tõi puhketoast suure paki ajalehti. Need saab viia loomade varjupaika, aga enne tuleb need sorteerida. Läikivad ja libedad paberid ei ima niiskust, need tuleb pärast konteinerisse viia.

Õppekäik loomade varjupaika ajalehti viima. Teel varjupaika läheme mööda postkastist ja paneme isadepäeva kutse posti. Tagasiteel vaatame, kas majade juures on näha paberi ja papi kogumise konteinereid.

NELJAS PÄEV

Hommikuring

Vestlus: meie lasteaias on varsti veel neli rühma, aga neil ei ole üldse raamatuid. Võib-olla mõnel inimesel ei ole enam lasteraamatuid vaja ja ta on nõus need lasteaiale kinkima. Õppealajuhataja pani ajalehte kuulutuse. Täna vaatame, kas kuulutus on ilmunud. Mida veel ajalehest lugeda saab? Millised ajakirjad on olemas? Millised raamatud?

Õppekäik raamatukokku. Raamatukogu tutvustus, vaadeldakse väikelaste raamatuid. Mille poolest need erinevad teistest raamatutest? Õpetaja laenutab sealt paberist meisterdamise raamatuid, et neid isadepäeva näitusele panna.

VIIES PÄEV

Hommikuring

Vestlus: mida sain paberist teada? Loovülesanne: mis juhtuks, kui paberit üldse ei oleks? Millega saaks asendada?

Meisterdamine: ajalehtedest ehted

Vahendid: vanad ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed, joonlaud, nöör, küünelakk, pärlid, vardad, pulgaliim

Töö käik:

Paberile joonistatakse võrdhaarsed kolmnurgad, mille kõrgus on 30 cm ja põhja laius 3 cm. Põhja laiusest oleneb helme pikkus; mida kõrgem kolmnurk, seda trullakamad ehted tulevad.

Kolmnurgad lõigatakse välja ja keeratakse tihedalt rulli, alustades kolmnurga põhjast. Et seda oleks lihtsam teha, on vaja tõmmata teibiga kokku kaks sukavarrast. Alustamiseks saab nende vahele sättida pabeririba laiema otsa ja paar tiiru kerida. Seejärel tuleb rull varraste otsast ära võtta ja näppude vahel tihedalt kokku kerida, määrides aeg-ajalt vahele natuke liimi. Lõpuks tuleb riba teravik rulli külge liimida.

Nüüd tuleks ehete vastupidavuse suurendamiseks paberirullid läbipaistva küünelakiga üle lakkida. Lakkimine lisab helmele vastupidavust ja annab kerge helgi.
Kaelaehete jaoks tuleb valmistada sobiv kogus paberirulle. Valmis helmed aetakse nöörile või traadile vaheldumisi klaas- või plastmasshelmestega.

http://www.lasteaed.net/2010/07/10/ajalehest-ehted-paber-taaskasutusse/

Isadepäeva pidu

Koht: lasteaia saal

Osalejad: rühma lapsed koos peredega

 1. Vaadatakse filmi paberi tegemisest https://www.youtube.com/watch?v=7IP0Ch1Va44
 2. Lühiloeng lastele ja peredele paberi taaskasutusest
 3. Viktoriin rühmade vahel. Isad ja lapsed on koos võistkonnas. (Nt milliste mõõtudega on A4 paber? Nimeta 2 minuti jooksul võimalikult palju paberi kasutamisvõimalusi jne)
 4. Näitus: iga rühm on teinud isadest raamatu. Välja on pandud erinevad raamatud paberist meisterdamise kohta.
 5. Võistlused isadele
 • ajalehepallide täpsusvise
 • isade ja laste ajalehetants (tantsitakse ajalehel, iga muusikakatkestusega tehakse ajaleht poole väiksemaks, võidab see tantsupaar, kes suudab kõige kauem kõige väiksemal ajalehetükil põrandat puudutamata tantsida
 • paberist volditud noolte lennutamine

TEGEVUSED TÄISKASVANUTEGA

Oleme häälestanud printerid kahepoolseks printimiseks. Õpetajad teavad, kuidas printida kaks lehte ühele poole (mõnikord ei ole vaja täissuuruses väljatrükki).

Vanematele on väljendatud selgelt ootusi paberi taaskasutamiseks. Kui kellelgi on töö juures lasteaiale sobivat paberit, pappi, poole, karpe jms, siis need kasutatakse lasteaia kunstitegevuses.

Laste vabategevuses kasutame paberit, mille üks pool on varem kasutatud.

Ühekordseid nõusid kasutame äärmisel vajadusel.

Õpetajad ja vanemad on näinud videot paberist rätiku kasutamise kohta http://www.ted.com/talks/joe_smith_how_to_use_a_paper_towel.html

Kasutame Eesti Lasteaedade Internetipõhist Infosüsteemi ELIIS, paberivaba asjaajamine.

Ostame värvi ja lõhnavaba, mõnikord ka taaskasutatud paberist tualettpaberit.