Õpetajakoolitus


"Kosmos ühendab"

Miks kutsuda kooli kosmosteemaline õpetajakoolitus?

Meie koolitus põhineb praktilistel tegevustel, mille raames jagame õpetajatele kasulikku teavet kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast ning lõimime kosmost erinevate õppeainetega. Tutvustame uusi põnevaid eestikeelseid õppematerjale ja võimalusi kaasa lüüa rahvusvahelistel võistlustel. Koolitusi korraldame kogu kooli õpetajaskonnale korraga, meil on eraldi programm põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele. Päeva lõpuks valmib läbivatele teemadele tuginev just teie kooli vajadusi ning võimalusi arvestav kosmose teemanädala kava. ESERO koolitusmeeskond aitab teid ideede, vahendite ja kogemustega.

Laadi alla õpetajakoolituse flaier

Tegevused

  • Õpitubades osalemine (töö viies rühmas)
  • Kosmose teemanädala kava koostamine
  • Teadlase populaarteadusliku loengu kuulamine
  • Uute õppematerjalidega tutvumine

Teadmised

  • Tänapäevasest kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast
  • ESERO ja observatooriumi pakkumistest koolidele
  • Kosmosevaldkonna rakendamisest võimalusena õppeaineid lõimida
  • Uued võtted ja nipid oma õppeaines kosmoseteema käsitlemiseks