Õpetajakoolitus


"Kosmos ühendab"

Miks kutsuda kooli kosmosteemaline õpetajakoolitus?

Meie koolitus põhineb praktilistel tegevustel, mille raames jagame õpetajatele kasulikku teavet kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast ning lõimime kosmost erinevate õppeainetega. Tutvustame uusi põnevaid eestikeelseid õppematerjale ja võimalusi kaasa lüüa rahvusvahelistel võistlustel. Koolitusi korraldame kogu kooli õpetajaskonnale korraga, meil on eraldi programm põhikooli ja gümnaasiumi õpetajatele. Päeva lõpuks valmib läbivatele teemadele tuginev just teie kooli vajadusi ning võimalusi arvestav kosmose teemanädala kava. ESERO koolitusmeeskond aitab teid ideede, vahendite ja kogemustega.

Laadi alla õpetajakoolituse flaier

Tegevused

  • Õpitubades osalemine (töö viies rühmas)
  • Kosmose teemanädala kava koostamine
  • Teadlase populaarteadusliku loengu kuulamine
  • Uute õppematerjalidega tutvumine

Teadmised

  • Tänapäevasest kosmoseteadusest ja -tehnoloogiast
  • ESERO ja observatooriumi pakkumistest koolidele
  • Kosmosevaldkonna rakendamisest võimalusena õppeaineid lõimida
  • Uued võtted ja nipid oma õppeaines kosmoseteema käsitlemiseks


Õpitoad

Klõpsa õpitoa nimetusel, et selle kohta lisainfot saada.

Arduino

Arduino on suurepärane platvorm, mida kasutada erinevate elektroonikaprojektide ehitamiseks. Arduino külge saab ühendada nuppe, valgusdioode, andureid, mootoreid, kõlareid, GPS-seadmeid ja kaameraid. Selle saab ühendada interneti, nutitelefoni või ka televiisoriga!
Kuna Arduino on väga paindlik, tarkvara on tasuta, trükkplaadid ja andurid on suhteliselt odavad ning tarkvara ja riistvara on intuitiivsed, siis on sellel väga palju kasutajaid. Arduinoga tegutsemiseks peab olema klaviatuuri kasutamise ja juhtmete ühendamise oskus. Eelnev programmeerimisoskus ei ole vajalik, aga tegu on suurepärase võimalusega programmeerimisega tutvust teha.


Laadi alla õpitoa flaier ja registreerimisvorm
 

Kasvuhooneefekt

Maa ei oleks elamiskõlbulik ilma atmosfääri ja kasvuhooneefektita. Inimtegevus muudab energia tasakaalu Maa atmosfääris ja tulemus on kliimasoojenemine.
Satelliidipiltide abil mõõdetakse muutusi nii Maa atmosfääris, ookeanides kui ka maapinnal. Nii saame olulist infot atmosfääris oleva süsihappegaasi, pilvede ja veeauru hulga, samuti merevee taseme, merejää ulatuse ja palju muu kohta. Et Maa kliima muutusi mõista, on eriti olulised satelliitide pikaajalised vaatlustulemused.


Laadi alla õpitoa flaier ja registreerimisvorm
 

Kepleri seadused

17. sajandi alguses kirjeldas Johannes Kepler planeetide liikumise seaduspärasusi. Sellest ajast on pärit Kepleri kolm seadust, mis kehtivad kõikide kosmoses liikuvate kehade kohta. Siia hulka kuuluvad nii komeedid kui ka satelliidid. Nende seaduspärasuste tundmine ja nendega arvestamine aitab ellu viia teaduslikke missioone. Üks keerulisimaid oli Rosetta missioon, mille peamine eesmärk oli aidata mõista Päikesesüsteemi teket ja evolutsiooni. Kümme aastat teel olnuna jõudis Rosetta sihtmärgi, komeedi 67P/Churjumov-Gerassimenkoni 2014. aasta augustis.


Laadi alla õpitoa flaier ja registreerimisvorm
 

Maaväline elu

Elu mujal Päikesesüsteemis pole veel tõendatud. Praegune eluotsing uurib võimalikke keskkondi, kus elu võiks olla või oleks võinud olla kunagi minevikus.
Organisme, mis elavad nendes ja teistes äärmuslikes keskkondades, tuntakse ühise nimega ekstremofiilid. Et elusorganismide piire paremini mõista, on tehtud mitmeid katseid karmides kosmosetingimustes.


Laadi alla õpitoa flaier ja registreerimisvorm
 

Merejää kosmosest

Merejääd loetakse osaks ookeanide mahust. Seega ei suurene ookeanide maht merejää sulades. Samas muudab sulav merejää ookeani soolsust, avaldades sel moel mõju ookeanihoovustele ning seeläbi kogu globaalsele kliimasüsteemile.
Sulav maapealne jää, nagu näiteks liustikud ja lumised mäetipud, seevastu suurendab ookeanite mahtu ning aitab kaasa veetaseme tõusule. Copernicuse Sentinel-3 satelliit keskendub ookeanidele ning suudab mõõta ja jälgida mereveetaseme muutusi. See teave on ülitähtis, et mõista meie kliimat ning jälgida ohte, mis varitsevad tõusva veetaseme suhtes haavatavaid rannikualasid.


Laadi alla õpitoa flaier ja registreerimisvorm