Vana kirjakeele sõnastik

Viitamine

Vana kirjakeele digisõnastiku sõnaartiklitele palume viidata nii:

Koostaja(d), koostamisaasta. Sõna – Vana kirjakeele sõnastik (digi-VAKS), Tartu Ülikool. https:/ /sisu.ut.ee/vaks/ (vaadatud: kuupäev).