Vana kirjakeele sõnastik

Külli Prillop

Külli Prillop on eesti fonoloogia teadur Tartu Ülikoolis.

Eesti vana kirjakeele uurimisega alustas ta 1997. aastal. Esialgu oli tema ülesandeks niisuguse arvutitarkvara loomine, mille abil oleks lihtne 17. sajandi autorite tekste märgendada. Selle tarkvara abil ongi koostatud Georg Mülleri, Heinrich Stahli ja Joachim Rossihniuse sõnastikud ning märgendatud hulk muidki vana kirjakeele tekste (vt VAKK).

Hiljem on Külli Prillopi huvi keskmes olnud keelemuutuste kajastumine vanades kirjalikes allikates. Ta on uurinud nii häälduse, vormistiku kui ka tähenduste teisenemist aja jooksul.

Kulli Prillop