Vana kirjakeele sõnastik

armulaud

Armulaud on eesti keelde võetud samatähendusliku saksa sõna Gnadentisch (Gnade ’arm’ + Tisch ’laud’) tõlkena. Tänapäevase saksa keele sõnastikest (vt DWDS, Duden) liitsõna Gnadentisch ei leia, küll aga on see olemas Jacob ja Wilhelm Grimmi sõnastikus (DWB) ja mitmes omaaegses saksakeelses trükises. Väljend Gnadentisch on olnud tarvitusel juba hiliskeskaegses saksa keeles (vt FWB: Gnade3).

Eesti keeles on sõna armulaud hakanud levima tõenäoliselt kirikulaulude toel. Nimelt on armulaua praegu teadaolev esmakasutus pietistliku lauluraamatu 2. trükis 1727. aastal. Saksakeelses originaalis (laul „Ich komm jetzt als ein armer Gast“) seejuures väljendit Gnadentisch pole. Eestikeelsesse teksti sobib armulaud väga hästi aga rütmi tõttu, vrd

  • saksa: Die ströme deiner gütigkeit / Die du für alle hast bereit,
  • eesti: Sa armo laua walmistad, Sa keikile se ehhitad.

Tõlkijat võis sõnavalikul inspireerida mõni muu saksakeelne laul, kus Gnadentisch esineb. Näiteks 1695. aasta Riia lauluraamatus leidub Johann Cundisiuse „Ach Gott, du liebster Gott, wie groß ist deine Treue“, mille 3. salm kõlab: „O Gott, Du reicher Gott, / wie voll bist Du der Gnaden, / an deinen Gnadentisch / hast du mich eingeladen.“

Sama aja katekismusetõlgetesse armulaud ei jõua ja muus usukirjanduseski kasutatakse seda pigem harva ning koos täiendiga (Õnnistegija armulaud, Issanda Jeesuse armulaud vms, ka lihtsalt Jeesuse laud). Kirjakeeles sagedasemaks muutub armulaud 1890ndatel. Ehk andis sellele tõuke Rudolf Kallase “Meie Issanda Jeesuse Kristuse armulaud”, mis ilmus 1891. aastal. Varasemate selleteemaliste raamatute pealkirjades oli ikka olnud püha õhtusöömaaeg.

Monned neist ei sa ka luggemisse aial selgeste ärramoista, egga süddamesse wötta, mis surist warrandussist öige risti innimenne meie Önnisteggia armo laual ossa saab, ja mis seks tarwis, kui neid önnistusi tahhaks wasto wötta ja hoida. (Hoffmann 1825)

Meie elame ühest armulauast teise nagu reisimees ühest sadamast teise omale reisirooga korjab. (Kallas 1891)

Önsa Lutri Katekismus, Ehk Laste öppetus, 1694. Riga: Gedruckt bey Johann Georg Wilcken, Königl. Buchdrucker, lk 35.

Gnadentisch kasutusnäide.
Johann Arndt, Geistreiche Psalmen- und Catechismus Erklärung samt einer gedoppelten neuen Zugabe und gehörigen Registern, 1701, Franckfurt am Mayn: Zunner und Görlin, lk 217.

Kirjandus

• DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Erstbearbeitung (1854–1960), digitalisierte Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, <https://www.dwds.de/wb/dwb/Gnadentisch>.
• FWB = Frühneuhochdeutsches Wörterbuch.