Muutuste tuvastamine kaugseires

Sissejuhatus kaugseiresse. Mait Lang

Muutuste tuvastamine kaugseires. Anu Reinart, Mait Lang, Urmas Peterson

Milliseid andmeid põllumaade kohta võib saada satelliitide abil? Anu Reinart, Urmas Peterson, Kaupo Voormansik