Infomaterjalid

 

  • Läänemere piirkonna Copernicuse teenustest ning nende rakendamisest on projekti BalticSatApps raames loodud Copernicuse teenuste ja rakenduste kataloog (ingliskeelne)
  • Eesti kaugseire päeva korraldab Tartu Observatoorium ning seni on toimunud neli Eesti kaugseire päeva aastatel 2008, 2014, 2016. ja 2018. Kaugseire päevade ettekanded puudutavad valkonna olulisi küsimusi ja neid saab kasutada õppematerjalina valdkonnaga tegelevetele spetsialistidele, eriala asjatundjatele ja tudengitele.
  • Kaugseiret tutvustavad videod annavad lühikese ülevaate kaugseire olemusest ning õpetusi järgides on ka algajal kaugseirehuvilisel võimalik alla laadida satelliidiandmeid ning video abil nende töötlemist õppida. Kaugseire koolitustel valminud videod ning nende jaoks valmistatud ettekanded annavad spetsialistidele ülevaate satelliidi andmete kasutamise võimalustest.
  • Kaugseire alane haridus Eestis sisaldab viiteid kursustele, mida Eesti ülikoolides loetakse.
  • Põhikooli ja gümnaasiumi astmele suunatud aktiivoppeprogrammid tutvustavad kaugseiret, kosmosetehnoloogiat ja satelliite lihtsas ning arusaadavas vormis, aktiivõppe meetodeid kasutades. Programme saab läbida Tartu observatooriumi külastuskeskuses, nende kirjelduse ja materjalid leiab veebilehelt.
  • Meedia lingi all on kvaliteetne pildimaterjal koos viidetega meedias kasutamiseks.