Maastikutulekahjud 2019

Maastikutulekahjusid on võimalik vaadelda erinevate vahendite abil (vt Alexander Kmochi ettekannet andmetele ligipääsust). Siin on ära toodud paar suuremat maastikutulekahju 2019. aasta kevadel. Kasutatud on Copernicuse satelliidi Sentinel 2 ning Euroopa maastikutulekahjude infosüsteemi (EFFIS) andmeid.

Sentinel 2 ruumiline lahutus on sõltuvalt spektraalsest ribalaiusest 10 – 60 m. EFFIS tuvastab aktiivseid tulekahjusid ning põlenud ala andmeid Modise (ruumiline lahutus 1 km) ning VIIRS-i (ruumiline lahutuse 375 m) abil. Aktiivseid tulekahjusid hinnatakse termiliste anomaaliate alusel, EFFIS kasutab selleks NASA FIRMS tuvastamist.

2000. aastast käigus olnud EFFIS on 2015. aastast samuti osa Copernicuse programmist. EFFIS abil saab ajas tagasi vaadelda erinevaid tuleohuga seotud indekseid, aktiivset tulekaarti, põlenud alasid, põlengumaterjali hulka ning statistikat aastast 2008. Siiski, andmed on üleeuroopalised ning mitte kohandatud Eesti jaoks. Näiteks tuleohu kaart hindab võrreldes Eesti Ilmateenistuse tuleohu kaardile olukorda ohutumaks (tuleohuklassi madalamaks). See tuleneb asjaolust, et Lõuna-Euroopas (nt Portugalis) on Eestist oluliselt tuleohtlikumad ilmastikuolud ja maastikud, aga skaala kogu Euroopa peale on üks. EFFISe andmed on väga puudulikud põlengute statistika osas – 2008. aastast alates on EFFISe andmetel maastikutulekahjud esinenud Eestis ainult 2018. aastal (441 ha põlenud ala). Samuti ei näita aktiivsed tulekahjud alati reaalset pilti. Sageli kustutatakse meil (õnneks!) tulekahjud nii kiiresti, et info satelliidipiltidelt kätte ei saada (jääb kahe ülelennu vahele).

Järgnevalt on toodud Sentinel 2 RGB (red, green, blue) pildid 23. aprillil Pärnumaal Nurme külas toimunud maastikupõlengust (17 ha) enne ja pärast põlengut. Punase kontuurjoonega on näidatud põlenud ala. EFFIS seda põlengut ei tuvastanud.

pilt

 

19. aprillil toimunud maastikutulekahju Lääne-Nigula vallas Kirimäe külas on tuvastatud ka EFFISe poolt (vt sinine ovaal):

pilt

 

Ja sama maastikupõleng Sentinel 2 RGB piltidel enne ja pärast (kontuurjoonega on näidatud põlenud ala):

pilt

EFFIS suutis tuvastada ka 6. aprillil toimunud keskpolügoni põlengu. Sentinel 2 RGB pildid enne ja pärast põlengut (kontuurjoonega on näidatud põlenud ala):

pilt1