Copernicuse kasutajad

Copernicuse andmete paremaks kasutuselevõtuks on vaja luua toimivad koostöövormid organisatsioonide vahel, kes arendvad andmete ja informatsiooniga ärilist tegevust, stimuleerivad innovatsiooni ja loovad uusi teadmisi. Kõiki neid kokku võib nimetada Copernicuse kasutajateks.

Andmete kasutuselevõtu hoogustamiseks on vaja Copernicuse kasutajad kaardistada, selgitada välja nende vajadused ja korraldada sellest lähtuvalt tegevusi.

Copernicuse kasutajate kaardistamiseks saab registreeruda siin.

Copernicuse missioonid