Satelliidid

Copernicuse teenuste oluline komponent on satelliidiandmed. Programm hõlmab kuut missiooni, millest igaühel on oma eesmärk tulenevalt infovajadusest ja tehnoloogilistest võimalustest.

Sentinel-1 Sentinel-2 Sentinel-3
Sentinel-4 Sentinel-5P

Sentinel-6

Pildid: ESA, ATG Medialab, Airbus Defence and Space, Pierre Carril