Ligipääs andmetele

AndmeligipääsEuroopas on Copernicuse andmete jagamiseks loodud kümme punkti. Neist neli on satelliidiandmete jagamiseks ning kuus on tuumikteenuste andmete ning muu info jaoks (vt joonis 1). Copernicuse andmed on üldiselt tasuta ja vabalt kättesaadavad, kuid turvalisuse kaalutlustel on piiratud ligipääs julgeoleku andmetele. Olenevalt sellest, millise tuumikteenuse andmeid soovitakse alla laadida, tuleb ennast vastaval lehel kasutajaks registreerida.

 

Satelliidiandmed on jaotatud nelja ligipääsupunkti, millest kahte haldab ESA (European Space Agency):

  • Scientific Data Hub (SCI Hub),
  • Copernicus Space Component Data Access (CSCDA),

ja teist kahte EUMETSAT:

 

Praktiline ja lihtne sissejuhatus kuidas ligi pääseda Copernicuse andmetele (ja samuti teistele allikatele) on ära toodud Alexander Kmochi ingliskeelses loengus:

Where can I get free data about Earth, and what can I do with it?