2014

Kaugseirekogumik 2014Artiklikogumik tutvustab Eestis uuritud ja rakendust leidnud kaugseiremeetodeid eri valdkondades. Esimesed artiklid annavad ülevaate vee kaugseire võimalustest Läänemere ja järvede näitel. Uuritakse mere optilisi omadusi, laineparameetreid, jääolusid, rannaprotsesse, järvede rolli süsinikuringes, järvede seisundi määramise ning merealade ruumilise modelleerimise võimalusi, kasutades kas satelliidi-, radari- või laserandmeid. Järgnevad artiklid keskenduvad maismaa kaugseire võimalustele, uurides kaugseire kasutamist metsanduses, maakattetüüpide, sh põllumajandusliku maa tuvastamist ning radari kasutusvõimalusi Eesti keskkonnaseires. Kolmandaks tutvustatakse kaugseire tehnilisemaid ja ilmastikuga seotud rakendusi.

Kogumiku vaatamiseks või allalaadimiseks klõpsa pildil või alloleval lingil.