Kaugseire

KaugseireKeskkonna kaugseire kui meetod, kus satelliitidelt jälgitakse Maal toimuvaid protsesse, on kiiresti arenenud koos kosmosetehnoloogia arenguga ning on praeguseks kujunenud oluliseks teadus-arendus ja ettevõtluse valdkonnaks. 

 Maa süsteemse jälgimise vajadused võib jagada kolmeks:
  • avardada teaduslikku mõtlemist, kasutades spetsiaalset kombineeritud infosüsteeme ja kõrgtehnoloogiat kosmoses, õhus  ning pinnal, 
  • avalikustada ja levitada informatiooni Maa kohta, 
  • toetada riiklikku ja rahvusvahelist keskkonnaga seonduvat poliitikat. 

 

Eestis on kaugseire seatud kosmosevaldkonna arendamisel üheks prioriteediks nii kosmosepoliitika töögrupi kui ka kosmoseasjade nõukogu heakskiidul.

Teaduspotentsiaal Eesti teadus- ja arenduskeskustes ning ettevõtetes katab kõik peamised keskkonnaga seotud valdkonnad ja Eesti jaoks kõige olulisemad rakendused veekogude, metsanduse, põllumajanduse, atmosfääri uuringutes ja seires.
 
Kaugseirega tegelevad järgmised töörühmad:
 
 
 
Eesti kosmosebüroo Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuses on vastutav koostöö eest Euroopa Kosmoseagentuuriga. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhib kosmosevaldkonna tegevusi Eestis, sh osaleb ka Euroopa Liidu programmi Copernicus ning Coperncius User Forumi töös ning koordineerib Eesti Kaugseire Nõukogu tegevust.