Kaugseirega seonduvad kursused Eestis

Eestis ei ole ühtegi õppeasutust, kus saaks õppida kaugseire eriala. Kaugseirega tegelevad teadlased ja spetsialistid on enamasti füüsika, keskkonnatehnoloogia, geograafia, bioloogia (vms) eriala lõpetanud ning ennast erinevate kaugseire kursustega koolitanud. Siinkohal toome ära valiku kaugseirega seotud kursuseid Tartu Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis (õppeinfosüsteemide andmetel). Tuleb ära märkida, et kursuste nimekiri aja jooksul muutub (igal aastal ei loeta kõiki kursuseid, tuleb juurde uusi kursuseid, jäetakse kõrvale varem kavas olnud kursuseid jne). Täpsemat informatsiooni saab õppeinfosüsteemidest. Enamus aineid on mõeldud magistritasemele.

 

Tartu Ülikool

 

 • Kaugseire (3 EAP) (Tartu observatoorium)
 • Keskkonnakaugseire I (3 EAP) (Tartu observatoorium)
 • Keskkonnakaugseire II (3 EAP) (Tartu observatoorium)
 • Kaugseire rakendused (4EAP) (Tartu observatoorium)
 • Kaugseire tehnoloogia ja kasutamine (3 EAP) (Tartu observatoorium)
 • ESA radarseire intensiivkursus (1 EAP) (Tartu observatoorium)
 • Taimkatte kaugseire (3 EAP), loomisel (Tartu observatoorium)
 • Kaugseiremeetodid geoloogias (3 EAP) (Geoloogia osakond)
 • Eriotstarbelised kaugseiresatelliidid (3 EAP) (Geograafia osakond)

 

Tallinna Tehnikaülikool

 

 • Kaugseire ja mereoptika (6 EAP) (Meresüsteemide instituut)
 • Maa kaugseire rakendused (3 EAP) (Meresüsteemide instituut)
 • Geofüüsika ja kaugseire (6 EAP)
 • Kaugseire alused (6 EAP)

 

Eesti Maaülikool

 

 • Fotogramm-meetria ja kaugseire alused (7 EAP) (Geomaatika õppetool)
 • Kaugseire (6 EAP) (Geodeesia ja maakorraldus)
 • Looduse kaugseire (4 EAP) (Metsakorralduse ja metsatööstuse õppetool)