2. Moolarvutus, lahuse kontsentratsioon

Puhtaid aineid esineb meie igapäevaelus üsna harva. Ka joogivesi sisaldab erinevaid aineosakesi. Toiduainete ja kodukeemia pakenditelt saame lugeda, milliseid aineid ja kui palju need sisaldavad. Lahuse koostise arvutuste peatükis vaatamegi lähemalt lahuse kontsentratsiooni väljendumise viise, kuidas arvutada ainehulka, kuidas teha arvutusi reaktsioonivõrrandite põhjal ning mis on saagis ja kadu.