Avaleht

Hea õppija!

Kas soovid korrata gümnaasiumi keemia lõpueksamiks või vajaks mõni keemiatunnis käsitletud teema kinnistamist? Kas Sind huvitab keemia ja soovid keemiaga seotud erialal oma õpinguid jätkata? Kui “jah”, siis oled täpselt õiges kohas!

Sul on võimalus registreeruda e-kursusele ja läbida see täies mahus. Lisaks süstemaatilisele tööle õppematerjalidega saad igal nädalal toimuvatel veebiseminaridel õppejõududelt vastused Sind huvitavatele küsimustele. Kursuse õppematerjale saad ka iseseisvaks õppimiseks kasutada ning endale sobivas tempos huvipakkuvad teemad üle korrata, ülesandeid lahendada ja õigeid lahenduskäike vaadata.

Kursus toimub veebis
27.03-28.05.
Registreeri kursusele!

Sellel kursusel käsitleme kaheksa nädala jooksul gümnaasiumi keemia ainekava teemasid:

  • tuletad meelde anorgaanilise keemia aineklassid ja nendevahelised seosed;
  • teostad nii lahuse koostise kui ka molaararvutusi;
  • õpid arvutama lahuse kontsentratsioni ning tegema arvutusi saagise, liia ja kaoga;
  • saad teada, millised on keemiliste protsesside seaduspärasused;
  • õpid selgeks metallide füüsikalised ja keemilised omadused ning oskad neid hinnata vastavalt metalli asukohtale perioodilisuse tabelis;
  • tead, mis on mittemetallid, ja tunned tüüpiliste mittemetallide omadusi;
  • tutvud orgaaniliste ainete põhiklasside ja omadustega;
  • saad teada, millised orgaanilised ained on meid ümbritsevas keskkonnas, millised on nende ainete omadused ja põhilised kasutusalad.

Teemade algusest leiad õppevideod, mille järel on selgitav tekstimaterjal ja näidisülesanded. Iga teema juures leiad ülesanded, millega saad oma teadmisi ja materjalist arusaamist kontrollida.

8-nädalane e-kursus Moodle’is on jagatud teemadeks. Iga teema kohta toimub veebitund ning tuleb sooritada kokkuvõtlik test. Kursuse maht on 3 EAP ehk 78 tundi tööd. Kuna sinna sisse on arvestatud iganädalane 1,5-tunnine veebitund ning kokkuvõtliku testi sooritamise aeg, peaksid täiendavalt igal nädalal planeerima õppimiseks umbes 6 tundi sulle sobival ajal.

Kui sooritad kõik kursuse “Huvitav keemia” kokkuvõtlikud testid edukalt (vähemalt 75%), siis saad selle kohta Tartu Ülikooli digitunnistuse.

Head õppimist! Loodame, et saad sellelt kursuselt palju kasulikke teadmisi.

Kursuse on valmis meisterdanud Tartu Ülikooli keemia instituudi õppejõud Joana Jõgela, Heili Kasuk, Jörgen Metsik, Erki Enkvist, Terje Raudsepp ja Karmen Lust. Õppematerjalide ja e-kursuse koostamisel abistas tehniliselt Tartu Ülikooli õppeosakonna elukestva õppe keskus.

Kursuse õppematerjalide loomist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.