1. Aineklasside ABC

Üsna tõenäoliselt oskad juba vastata küsimustele, mis on happed, alused, oksiidid ja soolad. Aga aineklasse õppisid juba põhikoolis ning nii mõndagi võib olla meelest läinud. Aineklasside ABC aitab põhilise uuesti üle korrata. Selles peatükis tuletame meelde oksiidide, hapete, aluste ja soolade nimetamise ja valemite koostamise reeglid, aineklasside liigid, keemilised omadused ja saamise võimalused ning vaatame seoseid anorgaaniliste ainete põhiklasside vahel.