Kuulmispuudega lapsed

KOOLI SISENE (õpetaja ja tugispetsialistid)KOOLI VÄLINE (erinevad institutsioonid)

Eripedagoog

 • kognitiivsed oskused
 • kommunikatsioon

Kuulmiskeskus

 • arst-audioloog
 • rehabilitatsiooniarst
 • surdist
 • surdologopeed
 • kuulmistehnik
 • psühholoog
 • sotsiaaltöötaja, kes tunneb puudespetsiifikat

Logopeed

 • häälikuseade
 • kõnearendus
 • õigekirjaõpetus

Neuroloog, psühhiaater, geneetik

Abiõpetaja

 • lapsele individuaalne abi tunnis
 • info kättesaamise kergendamine (õpetaja jutu lihtsustatud ümber rääkimine)

Klassi- ja aineõpetaja, HEV tugiisik

 • tagab vajaliku kuulmisaparatuuri kasutamise tulemuslikkuse
 • teiste õpetajate juhendamine  FM individuaalsaatja osas

Psühholoog

 • psühholoogiline abi lapsele
 • psühholoogiline abi lapse perele
Viipekeeletõlk

Sotsiaaltöötaja

 • pere toetamine
 • töö probleemsete peredega

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja

 • perede abistamine toetuste ja teenuste taotlemisel
 • sotsiaalnõustamine
back forward