Autismiga lapsed

KOOLI SISENE (õpetajad ja tugispetsialistid) KOOLI VÄLINE (erinevad institutsioonid)
Kooli arst Psühhiaater ja/või neuroloog

Eripedagoog

 • kognitiivsed oskused
 • kommunikatsioon
 • sotsiaalsed oskused
 • eneseteenindus
 • silma ja käe koostöö
 • igepävaste toimingute õppimine
Autismiühing ja autistlike laste vanematest koosnevad tugirühmad

Liikumisõpetaja / füsioterapeut

 • eduelamus
 • üldmotoorika ja kehatunnetus

Muusikaõpetaja / -terapeut

 • sotsiaalsed oskused
 • tähelepanu ja aistingud
 • tunnete õppimine ja väljendamine
 • keha tunnetamine ja valitsemine
 • eduelamus
 • muusika kuulamise oskus
 • rütmitunnetus

Kunstiõpetaja / -terapeut

 • kognitiivsed oskused
 • motoorika ja kehatunnetus
 • eduelamus
 • värviteraapia
 • peenmotooika
 • silma ja käe koostöö
 • keskendumisvõime
 • tunnete õppimine ja väljendamine

Logopeed

 • kommunikatsioon
 • kognitiivsed oskused
 • sotsiaalsed oskused

Psühholoog

 • pere nõustamine

Sotsiaaltöötaja

 • pere toetamine
 • töö probleemsete peredega

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja

 • perede abistamine toetuste ja teenuste taotlemisel
 • sotsiaalnõustamine