Intellektipuudega lapsed

vanuses 0-3 aastat  vanuses 3-7 aastat
sotsiaalsete osuste arendamine eneseteenindusoskuste arendamine
eneseteenindusoskuste kujundamine sotsiaalsete oskuste arendamine
füüsilise arengu korrigeerimine füüsiliste võimete korrigeerimine
tunnetustegevuse arendamine tunnetustegevuse arendamine
esemelise tegevuse kujundamine produktiivsete tegevuste kujundamine ja arendamine
produktiivsete tegevuste kujundamine rollimängu kujundamine
mängu algoskuste kujundamine kõnearendus
kõnearendus
lapsevanemate nõustamine