Autismiga lapsed

vanuses 0-3 aastat  vanuses 3-7 aastat
lapse võõrutamine stereotüüpidest või käitumismudelitest lapse võõrutamine stereotüüpidest ja rituaalidest
kommunikatsioonioskuste kujundamine kõnearendus
kõne arendamine  tahte- ja tundeelu diferentseerumine ja kontroll
iseseisva tegutsemise oskuste kujundamine praktilise tegevuse oskuste laiendamine
kehatunnetuse ja üldmotoorika arendamine kehatunnetuse, koordinatsiooni ja üldmotoorika arendamine