Erilasteaiad ja erikoolid

Üldjuhul püüavad meie haridusasutused tagada erivajadustega laste õpetamiseks vajalikud tingimused ning luua olukorra, kus erivajadustega lapsed saavad käia kodulähedases lasteaias või koolis. Siiski on maakondades ja suuremates linnades võimalused õppida ka erikoolides või käia erilasteaias. Need on spetsialiseerunud teatud liiki erivajadustega laste arengu toetamiseks.

Erilasteaiad 

Need on lasteaiad, kus kõik rühmad on erirühmad. Näiteks on sellised lasteaiad Rapla erilasteaed Pääsupesa, milles on tasandusrühmad ning  Õunake Tallinnas, milles on arendusrühmad ja liitpuudega laste rühmad.

Erikoolid

Riigi poolt peetakse järgmisi erikoole:
  • intellektipuudega õpilaste koolid (Kosejõe Kool, Porkuni Kool jt);
  • meele- ja liikumispuudega õpilaste koolid (Tartu Emajõe Kool, Tartu Hiie Kool, Haapsalu Viigi  Kool (endine Sanatoorne Internaatkool);
  • tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste koolid (Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool jt);
  • kasvatuse eritingimusi vajavate ning tundeelu- ja käitumishäiretega õpilaste kool (Maarjamaa Hariduskolleegium).
Lisaks eksisteerivad veel munitsipaalkoolid, mida peavad kohalikud omavalitsused ja erakoolid.