Kirjandus

Kasutatud kirjandus:

Soovitatav kirjandus:

  • Häidkind, P., Kuusik, Ü. (2009). Erivajadustega laps koolieelses lasteasutuses. Lapse arengu hindamine ja toetamine. Tallinn: REKK
Käesoleva sisupaketiga haakuvad temaatiliselt järgmised sisupaketid:
  1. Ülevaade erivajaduste identifitseerimise olemusest ja ajaloost. http://sisu.ut.ee/evidolemus
  2. Hindamise objekt ja potentsiaalsed arenguhälvete tunnused lastel vanuses 0-14 aastat. http://sisu.ut.ee/evidobjekt
  3. Laste arengutaseme hindamise tüübid ja meetodid ning õpetajate pädevus laste hindamisel. http://sisu.ut.ee/evidmeetod
  4. Laste uurimise spetsiifika ja erivajadustega laste uurimine. http://sisu.ut.ee/evidlapsed
  5. Hindamise ja nõustamise korraldus Eestis. http://sisu.ut.ee/evidkorraldus
back forward