Autismiga lapsed

vanuses 0-3 aastat vanuses 3-7 aastat
lapse võõrutamine stereotüüpidest või käitumismudelitestlapse võõrutamine stereotüüpidest ja rituaalidest
kommunikatsioonioskuste kujundaminekõnearendus
kõne arendamine tahte- ja tundeelu diferentseerumine ja kontroll
iseseisva tegutsemise oskuste kujundaminepraktilise tegevuse oskuste laiendamine
kehatunnetuse ja üldmotoorika arendaminekehatunnetuse, koordinatsiooni ja üldmotoorika arendamine

back forward