Avaleht

Autor: Kaili Palts (MSc ), 
Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond
2013 (muudetud 2018)

Sisupakett on mõeldud õpetajakoolituse üliõpilastele, toetamaks erivajaduste identifitseerimise kursuse läbimist. Õppijal peavad olema eelteadmised tunnetuspsühholoogiast, arengupsühholoogiast ja erivajaduste psühholoogiast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 5 tundi.

Sisupaketi eesmärgiks on anda ettekujutus arendamise ja õpetamise diferentseerimise võimalustest Eestis ja tutvustada, milliseid teenuseid vajaksid erinevate erivajadustega lapsed. Seda kõike tehakse tulevaste õpetajate ja eripedagoogide vajadustest lähtuvalt.

Õpijuhised

Sisupakett on üles ehitatud tekstina, mis jaguneb peatükkideks ja alapeatükkideks. Teksti sisse on pikitud küsimused, mis aitavad aktiveerida õppija varasemaid teadmisi ning ergutavad arutlema. Need on esitatud tekstikastikestes, kusjuures ilma pildita kastikestes olevad ülesanded sisaldavad õppejõu kommentaari. Püüa vastata enne küsimusele ja alles siis ava kommentaar, klõpsates kastikeses oleva küsimuse tekstil. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija: 

  • teab, millised on 4 põhilist arendamise/õpetuse diferentseerimise võimalust Eesti haridussüsteemis;
  • teab, millised on sekkumiseks vajalikud teenused erinevate erivajadustega lastele vanuses 0-3;
  • teab, millised on sekkumiseks vajalikud teenused erinevate erivajadustega lastele vanuses 3-7;
  • teab, millised on sekkumiseks vajalikud teenused erinevate erivajadustega kooliealistele lastele.

esf213.gif