Viitamise ABC

Дополнительная литература

Plagiaadi vältimine ja viitamine. (2017). Tartu Ülikool.  Дата обращения 07.09.2017. https://sisu.ut.ee/plagiaat_viitamine/avaleht 

Põldoja, H. (2016). Õppematerjalide autoriõigus. Дата обращения  07.09.2017 https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/oppematerjalide-autorioigus/ 

Põldoja, H., Laanpere, M. (2016). Allikmaterjalidele viitamine. Дата обращения  07.09.2017 https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/arhiiv/allikmaterjalidele-viitamine/

Maadvere, I. (2017). Teiste autorite tööde ja litsentside kasutamine õppetöös. Дата обращения  07.09.2017 https://sisu.ut.ee/autorioigused

Maadvere, I. (2012). Uurimistöö GAGis: viitamine (MS Word 2010). Дата обращения  07.09.2017 https://www.youtube.com/watch?v=V8-jVFvQ77k