Viitamise ABC

Kasutatud allikad

Ainsaar, M. (2016). Viitamine. Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut. Vaadatud 18.08.2017 http://www.yti.ut.ee/et/viitamine#viited 

Autoriõiguse seadus. (2017). RT I, 16.06.2017, 8.  Vaadatud 12.09.2017 https://www.riigiteataja.ee/akt/810714

McAdoo, T. (13.01.2015). How to Cite Software in APA Style. Vaadatud 30.10.2017 http://blog.apastyle.org/apastyle/2015/01/how-to-cite-software-in-apa-style.html

MLA In-Text Citations: The Basics (2017). Purdue Online Writing Lab. Vaadatud 18.08.2017 https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/2/

Osula, K. (2015). Viitamine. Vaadatud 04.09.2017 http://www.tlu.ee/~kairio/ktpk/ut/viitamine.pdf

Põldoja, H. (2016).  Allikmaterjalidele viitamine. Vaadatud 23.08.2017 https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/arhiiv/allikmaterjalidele-viitamine/ 

Viitekirjete vormistamine (2014). Koolitusprogramm Tuleviku õpetaja. Vaadatud 21.08.2017 http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-iv/autorioigus-ja-viitamine/viitekirjete-vormistamine/ 

What is APA Style? (2017). University of Pittsburg, University Library System. Vaadatud 18.08.2017 http://pitt.libguides.com/citationhelp/APA

What is MLA Style? (2017). University of Pittsburg, University Library System. Vaadatud 18.08.2017 http://pitt.libguides.com/citationhelp/mla8thedition  

Works Cited: a Quick Guide (2016). The MLA Style Centre. Vaadatud 18.08.2017 https://style.mla.org/works-cited-a-quick-guide-book/

Kasutatud pildid:

Õpiobjekti bänneris kasutatud pilt: Mittermeier, F. (2017).  Milky Way. Vaadatud 23.08.2017 https://pixabay.com/en/milky-way-starry-sky-night-sky-star-2695569/ 

Kõik ekraanipildid on õpiobjekti autorite loodud.