Viitamise ABC

Test teadmiste kinnistamiseks teemal “Viitamine ja viitamistiilid”

Koostasime automaatse tagasisidega testi, et saaksid teada, kuidas antud teema sai omandatud. Testi võid sooritada nii palju kordi, kui soovid. Edu!

Millised allikaandmed peavad olema välja toodud selle kirjes Autoriõiguse seaduse järgi, kui me kasutame seda teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel?

Millistele teiste autorite töödele peab viitama?

Kuidas nimetatakse teise isiku poolt loodud töö või selle osa avaldamist oma töös enda nime all (ilma viitamata)? Vastus sisesta nimetavas käändes.

Viitama ei pea

APA viitamisstiili kasutatakse ainult psühholoogia valdkonnas.

Numbrilise viitamise puhul peab kasutatud allikate loetelu esitama nende esmakordse esinemise järjekorras ja nummerdatult, mitte alfabeetiliselt.

Kui veebist leitud pildil on autorinimeks kasutajanimi, siis seda viitamisel ei lisata.

Mida lisada tekstisisesesse viitesse APA stiili puhul, kui ei ole teada kasutatud allika autorit?

Millised neist on viitamisstiilid?