Viitamise ABC

Kirjete loomine EasyBib programmi abil

Kui avate rakendust EasyBib Google’i dokumendis, kuvatakse seda paremasse serva. Tegemist on üsna piiratud programmiga, kus saab kirjeid genereerida vaid raamatutele, artiklitele ning veebilehtedele. Enamasti sellest ka piisab, sest veebilehe alla lähevad ka veebis olevad videod, podcastid, saated, pildid jms. Kindlasti tuleb esmalt valida ka sobiv viitamisstiil:

easybibstart

Otsilahtrisse sisestatakse soovitud allika ehk raamatu/artikli pealkiri või muud andmed, mis teil on teada, veebilehe puhul selle URL-aadress. Kui otsing on tehtud, kuvatakse saadud tulemused allpool  – valige välja sobiv ning klõpsake nupul Select:

select 

Nüüd luuakse teile kirje ja saate seda lisada oma dokumenti (Add Bibliography to Doc). Veebilehe puhul tuleb kirjesse ise üsna palju parandusi sisse viia, kuna süsteem ei pruugi kõiki andmeid õigesti välja lugeda:

addcitation

Käesoleva näite puhul (tegemist on Slideshare’is oleva esitlusega) tuli kirje selline: 

Parandustöid on vaja teha üksjagu, kuid kõik vajalikud andmed korrektse kirje vormistamiseks on olemas. Õige vormistus oleks selline:

Väga mugav on EasyBibi abiga otsida raamatuid – piisab autori või pealkirja sisestamisest. Ja kui valida saadud tulemus ning moodustada kirje, siis on see väga korrektselt vormistatud.

raamat  

Kirje tuli 100% korrektses APA stiilis:

  • Aru, J., Korjus, K., Saar, E., & Kiisel, H. (2014). Matemaatika õhtuõpik. Tallinn: Hea Lugu.

Täpselt sama hästi õnnestub leida ja luua teadusartiklite kirjeid Journals-otsingu alt.