Viitamise ABC

Avaleht

Õpiobjekt “Viitamise ABC” (ingl ABC of Referencing)

Autorid: Veronika Rogalevitš (Tallinna Ülikool), Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)

Eesmärk: tutvustada viitamise põhimõtteid ja eesmärke, erinevaid viitamissüsteeme ja reegleid; õpetada tekstisisest viitamist ja kasutatud allikate loetelu vormistamist enamlevinud viitamissüsteemide alusel; tutvustada viitehaldusprogramme.

Sihtrühm: kõikide haridusastmete õpetajad jm huvlised.

Vajalikud eelteadmised:  tekstitöötlustarkvara (MS Word, Google Dokumendid, Pages vms) kasutamise oskus kesktasemel.

Maht: 6 akadeemilist tundi ehk umbes 270 minutit õppija tööd teemade ja õpiväljundite omandamiseks.

Õpitulemused  

Õpiobjekti läbinu

  • mõistab viitamise olulisust ja oskab üles leida olulised metaandmed kasutatavate allikate kohta;
  • oskab viidata teistele allikatele oma materjali sees (numbriline viitamine nt), kirjete vormistamisel kasutab vähemalt kolme kasutatud allika komponenti: pealkiri, autor, aasta (Autoriõiguse seaduse nõue);
  • tunneb ja eristab APA ja MLA viitamissüsteeme ning oskab neid kasutada;
  • oskab kasutada kahte erinevat viitehaldusprogrammi kirjete loomiseks ja haldamiseks.

Õpiobjekti loomise aeg: september 2017

Creative Commons License

Õpiobjektide loomist projekti „Targalt internetis“ raames kaasrahastab 50% ulatuses Euroopa Komisjoni Euroopa Ühendamise Rahastu.

logoTargalt internetis logoHITSA logo

Vaata ka teisi projekti “Targalt internetis” raames loodud õpiobjekte: