Viitamise ABC

Harjutame koos

Palun looge APA stiilis viitekirje, kasutades mõnda viitekirjete loomise rakenduse abi järgmisele allikale: http://prillidestpriiks.weebly.com/silm-ja-naumlgemine.html.

Valmis kirje sisestage allpool olevasse kasti. Esitage eraldi ridadele nii viimistletud (teie poolt korda tehtud) kirje kui ka tarkvara poolt loodud algne kirje. 

1) Viimistletud variant: Prillidest Priiks. (2017). Silma ehitus. Vaadatud http://prillidestpriiks.weebly.com/silm-ja-naumlgemine.html 04.09.2017;

2) Viimistlemata kirje 1 (Citefast): Prillidest Priiks. (n.d.). Silm ja nägemine – Prillidest Priiks. Retrieved from http://prillidestpriiks.weebly.com/silm-ja-naumlgemine.html 

3) Viimistlemata kirje 2 (CitationMachine)Silm ja nägemine. (n.d.). Retrieved September 04, 2017, from http://prillidestpriiks.weebly.com/silm-ja-naumlgemine.html. 

Kommentaar: esimese variandi puhul on autoriks asutus või veebilehe autor “Prillidest priiks”, teine variant oleks autor välja jätta ja teha kirje ainult pealkirjast. Mõlemad variandid sobivad. .