Viitamise ABC

Citation Machine

Veebis võib leida mitmeid erinevaid kirjete genereerimise vahendeid, nt Citation Machine http://www.citationmachine.net/.

Nende kasutamine on enamasti lihtne: tuleb valida sobiv stiil, sisestada allika andmed ja kirje genereeritakse vastavalt teie sisendile. Saate siis seda kopeerida oma materjali.

1. Ava veebileht http://www.citationmachine.net/ 

2. Valis soovitud stiil, nt APA:

apa

3. Vali allika tüüp (nt Website) ja käsitsi sisestamise (Manual entry mode) variant ning sisesta kõik vajalikud metaandmed:

citationmachine

4. Lõpuks vajuta Create citation-nuppu.

Tulemuseks saad valmis kirje (inglise keeles), mida võid kopeerida ja kleepida oma materjali. Lisaks saad seal kopeerida ka tekstisisese viite (valik Parenthetical):

kirjeeksport

Pärast saad kirjet viimistleda ja muuta eestikeelseks (nt sõnad “Retrieved from asendada sõnaga “Vaadatud“). Ka kuupäevad tuleb meile sobivasse formaati muuta: pp.kk.aaaa