Viitamise ABC

Citefast

Citefast on samuti veebipõhine kirjete genereerimise vahend, mis asub aadressil http://www.citefast.com/?s=APA.

1. Kõigepealt tuleb valida soovitud viitamisstiil ja allikatüüp, millele soovite kirjet:

citefast

2. Seejärel saab sisestada allika andmeid. Meie näite puhul on video aadress teada, seega võib sisestada kohe video aadressi ja vajutada luubi ehk Otsi-nupule:

onlinevideo

3. Peale otsingut kuvatakse teile nii palju infot, kui süsteem oli võimeline leidma, edasi sisestate juba ise puudu- olevad andmed:

citefastmanual

Peale salvestamist avaneb paremal pool valmis kirje koos eksportimise ja kopeerimise võimalustega. Kirjet saab eksportida Wordi failina või lihtsalt kopeerida ja kleepda enda materjali. Kui teil on ainult üks kirje, siis võib seda lihtsalt kopeerida, kui aga koostate Citefasti abil mitme allika kirjeid, tekib teil terve loetelu ja siis võib juba eksportida Wordi failina.

Lisaks saab kopeerida tekstisisest viidet (In-text):

exportfast

NB! Ärge unustage, et kirje peab võtma eestikeelse vormi – natuke on vaja seda toimetada.

Kasutajakonto loomine

Kui soovite oma kirjeid ja allikate loetelusid säilitada ja hoida Citefastis, looge sinna konto, siis säilivad kõik teie kirjed ja allikad kenasti ja on nähtavad peale sisse logimist. Igale allikate loetelule (Bibliography) saab anda oma pealkirja ja käsitleda/eksportida neid vastavalt soovile:

allikadcitefast