Viitamise ABC

Kirjete loomine MS Wordis

Kui te loote oma materjali Wordis, on seal mugav abimees kohe olemas: References-vahelehel (eestikeelses versioonis “Viited“) on võimalik lisada nii tekstisiseseid viiteid kui dokumendi lõppu “Kasutatud kirjanduse loetelu” soovitud stiilis (nt APA). 

Kõigepealt tuleb asetada kursor kohta, kuhu soovite lisada viite ja siis klõpsata Insert Citation > Add New Source (ee “Lisa viide”):

kirje

Sisestage kõik vajalikud andmed kasutatava allika kohta, mis teil on teada, valides eelnevalt allika tüüp (raamat, artikkel, veebileht jne). Kui see on tehtud, vajutage OK:

word

Nüüd ilmub teksti sisse viide, mida saate vajadusel kohendada ja muuta. Kõige tähtsam on aga see, et äsja sisestatud andmed on salvestatud ning hiljem kasutatakse neid kasutatud allikate loetelu loomisel.

NB! Autori sisestamisel tuleb kõigepealt kirjutada perekonnanimi, lisada koma ja siis eesnimi, siis tuleb ka viide korrektne. Nt veebilehe puhul oleks see nii:

webword

Tekstisisene viide näeb välja siis selline: 

(Jaaksaar, 2010)

ja APA stiilis kirje selline:

Jaaksaar, K. (2010, 11 1). Viitamine kirjalikes töödes. Retrieved from Slideshare: https://www.slideshare.net/katsv/viitamine-kirjalikes-tdes 

Kirjeid saab lisada klõpsates samas References (e.k. Viited) vahelehel nupule Bibliography (eesti keeles Bibliograafia):

bibliograafiaWord

Ilmselt panite tähele, et kirje vormistatakse inglise keeles ja tuleb natuke üht-teist muuta. Näiteks eelpool oleva veebilehe kirje peaks tegelikult välja nägema selline:

NB! Allika pealkiri võib, aga ei pea olema kursiivis.