Auditooriumist kliinikusse

Sõnavara (peavalu)

SÕNAVARA 

ajastus, ajastuse, ajastust

отрезок времени (какое-то расположение во времени)

timing
haarama, haarata, haarab + mille? mida? millest? хватать  seize
jäikus, jäikuse, jäikust

несгибаемость ~ окостенелость ~ оцепенелость

inflexibility
kaasnema, kaasneda, kaasneb + millega?  сопровождаться accompany
kihelus, kiheluse, kihelust       зуд itching
kukal, kukla, kukalt     затылок nape, back of the head
kukkuma, kukkuda, kukub падать fall
käsimüük, -müügi, -müüki ручная продажа non-prescription sale
lahustuv, lahustuva, lahustuvat растворимый soluble
murdeiga, murdeea, murdeiga

переломный/пубертатный возраст

puberty
mõjutama, mõjutada, mõjutab + mida? влиять affect
oim, oiu, oidu  висок temple
paiknema, paikneda, paikneb + kus?

находиться/располагаться

be located
piirkond, piirkonna, piirkonda область area, 
pinge, pinge, pinget     напряжение tension
poolkera, -kera, -kera   полушарие hemisphere, 
tuikav, tuikava, tuikavat (valu)
 пульсирующая боль
pulsing
tuim, tuima, tuima (valu) тупая dull
vallandama, vallandada, vallandab + mille? mida?  вызывать release